Vui lòng nhập họ tên và xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để tiếp tục( theo quy định khi mua rượu bia)
Trang chủ >> DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
Lượt xem : 718 lượt

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Ông Bùi Thành Lâm: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Ngô Thế Hiền: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Viết Ngọc: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Khương Tiến Hùng: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị