Trang chủ >> Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT

BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám Đốc: 
Ông Nguyễn Văn Dũng. Phone: 0263.6 255.777

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 
Bà Đinh Thị Thu Hồng. Phone: 0919.179.645

Phó Giám Đốc Tài Chính
Bà Nguyễn Thị Anh Quyên. Phone: 0919.179.295

Phó Giám Đốc Kinh Doanh
Ông Nguyễn Ngọc Long. Phone: 0913.528.844

 

1. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Ngọc Anh
Phone: 0263.6 250.144- Địa chỉ: 37B Hùng Vương, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Fax: 0263.6 250.144

 

2. PHÒNG KINH DOANH

 

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Long

 

Nhóm xuất nhập khẩu

Phone: 0263.3 813.344- Địa Chỉ: 37B Hùng Vương, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Fax: 0263.3 593.344

 

Nhóm cung ứng - Bán hàng

Phone: 0263.3 813.344- Địa Chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Fax: 0263.3 593.344

 

Nhóm thị trường

Phone: 0263.6 250.734 - Địa Chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Fax: 0263.6 250.144

 

3. PHÒNG KẾ TOÁN

 

Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Anh Quyên 
Phone: 0263.3 580.485- Địa chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng
Fax: 0263.3 827.011

 

4. PHÒNG KỸ THUẬT

 

Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Thu Hồng
Phone: 0263.3 580.485- Địa chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng
Fax: 0263.3 827.011

 

5. NHÀ MÁY

 

Quản đốc

Bà Nguyễn Thị Thanh. Phone: 0913.986.255

Phó quản đốc 
Bà Hà Thị Phúc. Phone: 0919.781.899

 

Địa chỉ: 09 Dã Chiến, P11, Đà Lạt, Lầm Đồng

---------------------

Email: mkt.dabeco@gmail.com

Website: www.dalatbeco.vn

 

Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 

Thanh toán tại nhà

đang cập nhật

Đổi trả hàng

đang cập nhật

Giao hàng miễn phí

đang cập nhật